VCCodeNamespace.File Vlastnost

Definice

Získá soubor, ve kterém je objekt deklarován.

public:
 property System::String ^ File { System::String ^ get(); };
public:
 property Platform::String ^ File { Platform::String ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(548)]
public string File { [System.Runtime.InteropServices.DispId(548)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(548)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(548)>]
member this.File : string
Public ReadOnly Property File As String

Hodnota vlastnosti

String

Soubor, ve kterém je objekt deklarován.

Atributy

Platí pro