VCCodeNamespace.Interfaces Vlastnost

Definice

Získá kolekci rozhraní objektu.

public:
 property EnvDTE::CodeElements ^ Interfaces { EnvDTE::CodeElements ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(579)]
public EnvDTE.CodeElements Interfaces { [System.Runtime.InteropServices.DispId(579)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(579)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(579)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.Interfaces : EnvDTE.CodeElements
Public ReadOnly Property Interfaces As CodeElements

Hodnota vlastnosti

CodeElements

CodeElementsKolekce.

Atributy

Platí pro