VCCodeNamespace.Namespaces Vlastnost

Definice

Získá kolekci oborů názvů pro daný objekt.

public:
 property EnvDTE::CodeElements ^ Namespaces { EnvDTE::CodeElements ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(583)]
public EnvDTE.CodeElements Namespaces { [System.Runtime.InteropServices.DispId(583)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(583)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(583)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.Namespaces : EnvDTE.CodeElements
Public ReadOnly Property Namespaces As CodeElements

Hodnota vlastnosti

CodeElements

CodeElementsKolekce.

Atributy

Platí pro