_dispVCProjectEngineEvents_ReportErrorEventHandler Delegát

Definice

Jenom interní použití Microsoftu.Microsoft internal use only.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public delegate void _dispVCProjectEngineEvents_ReportErrorEventHandler(System::String ^ ErrMsg, int errCode, System::String ^ HelpKeyword);
public delegate void _dispVCProjectEngineEvents_ReportErrorEventHandler(Platform::String ^ ErrMsg, int errCode, Platform::String ^ HelpKeyword);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(System.Runtime.InteropServices.TypeLibTypeFlags.FHidden)]
public delegate void _dispVCProjectEngineEvents_ReportErrorEventHandler(string ErrMsg, int errCode, string HelpKeyword);
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(System.Runtime.InteropServices.TypeLibTypeFlags.FHidden)>]
type _dispVCProjectEngineEvents_ReportErrorEventHandler = delegate of string * int * string -> unit
Public Delegate Sub _dispVCProjectEngineEvents_ReportErrorEventHandler(ErrMsg As String, errCode As Integer, HelpKeyword As String)

Parametry

ErrMsg
String

Chybová zprávaError message

errCode
Int32

Kód chybyError code

HelpKeyword
String

Klíčové slovo HelpHelp keyword

Dědičnost
_dispVCProjectEngineEvents_ReportErrorEventHandler
Atributy

Platí pro