enumFileFormat Výčet

Definice

Pouze pro interní použití společnosti MicrosoftMicrosoft Internal Use Only.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public enum class enumFileFormat
public enum class enumFileFormat
enum enumFileFormat
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(System.Runtime.InteropServices.TypeLibTypeFlags.FHidden)]
public enum enumFileFormat
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(System.Runtime.InteropServices.TypeLibTypeFlags.FHidden)>]
type enumFileFormat = 
Public Enum enumFileFormat
Dědičnost
enumFileFormat
Atributy

Pole

eANSI 0

Hodnota výčtu pro možnost ANSIEnum value for ANSI option

eUnicode 2

Hodnota výčtu pro možnost UnicodeEnum value for Unicode option

eUTF8 1

Hodnota výčtu pro možnost UTF8Enum value for UTF8 option

Platí pro