optRefType Výčet

Definice

Použito OptimizeReferences vlastností.

public enum class optRefType
public enum class optRefType
enum optRefType
public enum optRefType
type optRefType = 
Public Enum optRefType
Dědičnost
optRefType

Pole

optNoReferences 1

Zachovat neodkazovaná data (/OPT: NOREF)

optReferences 2

Eliminovat neodkazovaná data (/OPT: REF)

optReferencesDefault 0

Výchozí

Platí pro