VSConstants.S_OK Pole

Definice

HRESULT pro obecnou úspěšnost.HRESULT for generic success.

public: int S_OK = 0;
int S_OK = 0;
public const int S_OK = 0;
val mutable S_OK : int
Public Const S_OK As Integer  = 0

Hodnota pole

Int32

Platí pro