IProjectConfigurationService2.RefreshIndexedProjectsAsync Metoda

Definice

Aktualizujte všechny indexované projekty, které sledujeme.Refresh all the indexed project we keep track

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ RefreshIndexedProjectsAsync();
public System.Threading.Tasks.Task RefreshIndexedProjectsAsync ();
abstract member RefreshIndexedProjectsAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function RefreshIndexedProjectsAsync () As Task

Návraty

Task

Úloha dokončeníCompletion task

Platí pro