IVsDebugTargetManagerService.GetActiveDebugTargetManager Metoda

Definice

Získejte IVsDebugTargetManager pro aktivní pracovní prostor.Get the IVsDebugTargetManager for the active workspace.

public:
 Microsoft::VisualStudio::Workspace::VSIntegration::IVsDebugTargetManager ^ GetActiveDebugTargetManager();
public Microsoft.VisualStudio.Workspace.VSIntegration.IVsDebugTargetManager GetActiveDebugTargetManager ();
abstract member GetActiveDebugTargetManager : unit -> Microsoft.VisualStudio.Workspace.VSIntegration.IVsDebugTargetManager
Public Function GetActiveDebugTargetManager () As IVsDebugTargetManager

Návraty

IVsDebugTargetManager

IVsDebugTargetManager předmětů.IVsDebugTargetManager object.

Platí pro