ModelItemDictionary Konstruktor

Definice

Vytvoří nový objekt ModelItemDictionary.Creates a new ModelItemDictionary.

protected:
 ModelItemDictionary();
protected ModelItemDictionary ();
Protected Sub New ()

Platí pro