ModelItemExtensions.IsParentOf(ModelItem, ModelItem) Metoda

Definice

Vrací hodnotu, která označuje, zda je první zadaná položka návrháře nadřazena druhé zadané položce návrháře.Returns a value that indicates whether the first specified designer item is a parent of the second specified designer item.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static bool IsParentOf(System::Activities::Presentation::Model::ModelItem ^ item, System::Activities::Presentation::Model::ModelItem ^ child);
public static bool IsParentOf (this System.Activities.Presentation.Model.ModelItem item, System.Activities.Presentation.Model.ModelItem child);
static member IsParentOf : System.Activities.Presentation.Model.ModelItem * System.Activities.Presentation.Model.ModelItem -> bool
<Extension()>
Public Function IsParentOf (item As ModelItem, child As ModelItem) As Boolean

Parametry

item
ModelItem

Nadřazená položka návrháře pro kontrolu.The parent designer item to check.

child
ModelItem

Podřízená položka návrháře pro kontrolu.The child designer item to check.

Návraty

Boolean

true Pokud item je nadřazeným objektem, child v opačném případě false .true if item is the parent of child; otherwise, false.

Platí pro