SubscribeContextCallback<TContextItemType> Delegát

Definice

Definuje metodu zpětného volání, která bude vyvolána při změně položky kontextu.Defines a callback method that will be invoked when a context item changes.

generic <typename TContextItemType>
 where TContextItemType : ContextItempublic delegate void SubscribeContextCallback(TContextItemType item);
public delegate void SubscribeContextCallback<TContextItemType>(TContextItemType item) where TContextItemType : ContextItem;
type SubscribeContextCallback<'ContextItemType (requires 'ContextItemType :> ContextItem)> = delegate of 'ContextItemType -> unit
Public Delegate Sub SubscribeContextCallback(Of TContextItemType)(item As TContextItemType)

Parametry typu

TContextItemType

Typ kontextové položky.The type of the context item.

Parametry

item
TContextItemType

Položka kontextu, která se změnila.The context item that changed.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro