SubscribeServiceCallback<TServiceType> Delegát

Definice

Představuje obecného delegáta, který je zpětným voláním pro odběry služeb.Represents a generic delegate that is a callback for service subscriptions.

generic <typename TServiceType>
public delegate void SubscribeServiceCallback(TServiceType serviceInstance);
public delegate void SubscribeServiceCallback<TServiceType>(TServiceType serviceInstance);
type SubscribeServiceCallback<'ServiceType> = delegate of 'ServiceType -> unit
Public Delegate Sub SubscribeServiceCallback(Of TServiceType)(serviceInstance As TServiceType)

Parametry typu

TServiceType

Typ služby, ke které se chcete přihlásit.The type of the service to subscribe to.

Parametry

serviceInstance
TServiceType

Instance služby, pro kterou se chcete přihlásit k odběru.The instance of the service to subscribe to.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro