VersionMismatchException.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definice

Nastaví SerializationInfo s informacemi o výjimce.Sets the SerializationInfo with information about the exception.

public:
 override void GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
[System.Security.SecurityCritical]
public override void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
[<System.Security.SecurityCritical>]
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Public Overrides Sub GetObjectData (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametry

info
SerializationInfo

SerializationInfo, který obsahuje Serializovaná data objektu o vyvolané výjimce.The SerializationInfo that holds the serialized object data about the exception being thrown.

context
StreamingContext

StreamingContext, který obsahuje kontextové informace o zdroji nebo cíli.The StreamingContext that contains contextual information about the source or destination.

Atributy

Platí pro