CodeBaseReferenceExpression Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci CodeBaseReferenceExpression třídy.Initializes a new instance of the CodeBaseReferenceExpression class.

public:
 CodeBaseReferenceExpression();
public CodeBaseReferenceExpression ();
Public Sub New ()

Platí pro