Dictionary<TKey,TValue>.IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.Values Dictionary<TKey,TValue>.IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.Values Dictionary<TKey,TValue>.IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.Values Property

Definice

Získá kolekci obsahující hodnoty IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.Gets a collection containing the values of the IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.

property System::Collections::Generic::IEnumerable<TValue> ^ System::Collections::Generic::IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>::Values { System::Collections::Generic::IEnumerable<TValue> ^ get(); };
System.Collections.Generic.IEnumerable<TValue> System.Collections.Generic.IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.Values { get; }
 ReadOnly Property Values As IEnumerable(Of TValue) Implements IReadOnlyDictionary(Of TKey, TValue).Values

Hodnota vlastnosti

IEnumerable<TValue>

Kolekce obsahující hodnoty IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.A collection containing the values of the IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.

Implementuje

Platí pro