KeyValuePair<TKey,TValue>(TKey, TValue) Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci KeyValuePair<TKey,TValue> struktury se zadaným klíčem a hodnotou.Initializes a new instance of the KeyValuePair<TKey,TValue> structure with the specified key and value.

public:
 KeyValuePair(TKey key, TValue value);
public KeyValuePair (TKey key, TValue value);
new System.Collections.Generic.KeyValuePair<'Key, 'Value> : 'Key * 'Value -> System.Collections.Generic.KeyValuePair<'Key, 'Value>
Public Sub New (key As TKey, value As TValue)

Parametry

key
TKey

Objekt definovaný v každé dvojici klíč/hodnota.The object defined in each key/value pair.

value
TValue

Definice přidružená k key .The definition associated with key.

Platí pro