SynchronizedReadOnlyCollection<T>.Items Vlastnost

Definice

Získá seznam prvků obsažených v kolekci jen pro čtení, která je bezpečná pro přístup z více vláken.Gets the list of elements contained in the thread-safe, read-only collection.

protected:
 property System::Collections::Generic::IList<T> ^ Items { System::Collections::Generic::IList<T> ^ get(); };
protected System.Collections.Generic.IList<T> Items { get; }
member this.Items : System.Collections.Generic.IList<'T>
Protected ReadOnly Property Items As IList(Of T)

Hodnota vlastnosti

IList<T>

IList<T>Prvky, které jsou obsaženy v kolekci jen pro čtení, která je bezpečná pro přístup z více vláken.The IList<T> of elements that are contained in the thread-safe, read-only collection.

Platí pro