ImmutableSortedDictionary<TKey,TValue>.Clear ImmutableSortedDictionary<TKey,TValue>.Clear ImmutableSortedDictionary<TKey,TValue>.Clear ImmutableSortedDictionary<TKey,TValue>.Clear Method

Definice

Načte prázdný neměnné seřazený slovník, který má stejné řazení a pravidel pro porovnávání klíč/hodnota jako tato instance slovníku. Retrieves an empty immutable sorted dictionary that has the same ordering and key/value comparison rules as this dictionary instance.

public:
 System::Collections::Immutable::ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue> ^ Clear();
public System.Collections.Immutable.ImmutableSortedDictionary<TKey,TValue> Clear ();
member this.Clear : unit -> System.Collections.Immutable.ImmutableSortedDictionary<'Key, 'Value>
Public Function Clear () As ImmutableSortedDictionary(Of TKey, TValue)

Návraty

Prázdný slovník s ekvivalentní pravidla porovnání řazení a klíč/hodnota. An empty dictionary with equivalent ordering and key/value comparison rules.

Applies to: