CurrentChangingEventArgs.IsCancelable Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je možné událost zrušit.Gets a value that indicates whether the event is cancelable.

public:
 property bool IsCancelable { bool get(); };
public bool IsCancelable { get; }
member this.IsCancelable : bool
Public ReadOnly Property IsCancelable As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud se událost zruší, jinak false .true if the event is cancelable, otherwise, false. Výchozí hodnota je true.The default value is true.

Poznámky

Ve výchozím nastavení je možné událost zrušit, pokud je příčinou operace přesunutí (například MoveCurrentTo a podobné metody) a nelze ji zrušit, pokud je příčinou nevratná operace změny v kolekci.By default, the event is cancelable when the cause is a move-current operation (such as the MoveCurrentTo and similar methods) and uncancelable when the cause is an irreversible change operation on the collection.

Platí pro