CurrentChangingEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracovává CurrentChanging událost.Represents the method that handles the CurrentChanging event.

public delegate void CurrentChangingEventHandler(System::Object ^ sender, CurrentChangingEventArgs ^ e);
public delegate void CurrentChangingEventHandler(object sender, CurrentChangingEventArgs e);
type CurrentChangingEventHandler = delegate of obj * CurrentChangingEventArgs -> unit
Public Delegate Sub CurrentChangingEventHandler(sender As Object, e As CurrentChangingEventArgs)

Parametry

sender
Object

Objekt, který vyvolal událost.The object that raised the event.

e
CurrentChangingEventArgs

Informace o událostiInformation about the event.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro