DesignerSerializationManager.IDesignerSerializationManager.ReportError(Object) Metoda

Definice

Slouží k hlášení obnovitelné chyby v serializaci.

 virtual void System.ComponentModel.Design.Serialization.IDesignerSerializationManager.ReportError(System::Object ^ errorInformation) = System::ComponentModel::Design::Serialization::IDesignerSerializationManager::ReportError;
void IDesignerSerializationManager.ReportError (object errorInformation);
abstract member System.ComponentModel.Design.Serialization.IDesignerSerializationManager.ReportError : obj -> unit
override this.System.ComponentModel.Design.Serialization.IDesignerSerializationManager.ReportError : obj -> unit
Sub ReportError (errorInformation As Object) Implements IDesignerSerializationManager.ReportError

Parametry

errorInformation
Object

Objekt obsahující informace o chybě, obvykle typu String nebo Exception .

Implementuje

Výjimky

Tato vlastnost byla přístupná mimo relaci serializace.

Poznámky

Serializátory lze napsat pro zpracování obnovitelných chyb elegantně voláním IDesignerSerializationManager.ReportError metody s informacemi o chybě. Správce serializace může podporovat hlášení seznamu chyb po dokončení, nebo může vyvolat výjimku z této metody a přerušení procesu serializace. Serializátor by měl pokračovat po volání této funkce.

IDesignerSerializationManager.ReportError přidá errorInformation parametr do Errors kolekce. Pokud errorInformation je , žádná akce se null nesnídá.

Platí pro

Viz také