DefaultExpressionVisitor.VisitGroupExpressionBinding(DbGroupExpressionBinding) Metoda

Definice

Implementuje vzor návštěvníka pro vazbu výrazu skupiny.Implements the visitor pattern for the group expression binding.

protected:
 virtual System::Data::Common::CommandTrees::DbGroupExpressionBinding ^ VisitGroupExpressionBinding(System::Data::Common::CommandTrees::DbGroupExpressionBinding ^ binding);
protected virtual System.Data.Common.CommandTrees.DbGroupExpressionBinding VisitGroupExpressionBinding (System.Data.Common.CommandTrees.DbGroupExpressionBinding binding);
abstract member VisitGroupExpressionBinding : System.Data.Common.CommandTrees.DbGroupExpressionBinding -> System.Data.Common.CommandTrees.DbGroupExpressionBinding
override this.VisitGroupExpressionBinding : System.Data.Common.CommandTrees.DbGroupExpressionBinding -> System.Data.Common.CommandTrees.DbGroupExpressionBinding
Protected Overridable Function VisitGroupExpressionBinding (binding As DbGroupExpressionBinding) As DbGroupExpressionBinding

Parametry

binding
DbGroupExpressionBinding

Vazba.The binding.

Návraty

DbGroupExpressionBinding

Implementovaný vzor návštěvníka.The implemented visitor pattern.

Platí pro