DataRow.SetModified Metoda

Definice

Změní na RowState DataRow Modified .Changes the RowState of a DataRow to Modified.

public:
 void SetModified();
public void SetModified ();
member this.SetModified : unit -> unit
Public Sub SetModified ()

Poznámky

Změní na RowState DataRow Modified .Changes the RowState of a DataRow to Modified. Pokud aktuální řádek není v Unchanged nebo Added stav, vyvolá InvalidOperationException zprávu, která SetModified může být vyvolána pouze na DataRow instanci, kde RowState je Unchanged .If the current row is not in either an Unchanged or an Added state, it throws an InvalidOperationException with the message that SetModified can only be invoked on a DataRow instance where the RowState is Unchanged.

Platí pro

Viz také