DataRowView.PropertyChanged Event

Definition

Událost, která je vyvolána při změně vlastnosti DataRowView.Event that is raised when a DataRowView property is changed.

public:
 virtual event System::ComponentModel::PropertyChangedEventHandler ^ PropertyChanged;
public event System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
member this.PropertyChanged : System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler 
Public Custom Event PropertyChanged As PropertyChangedEventHandler 

Implements

Remarks

Tato událost se aktivuje, když se změní hodnota sloupce přidružená k DataRowView.This event fires when the column value associated with the DataRowView changes. Tato změna nezpůsobí změnu přidružené pozice indexu DataRowView.This change does not cause the associated index position of the DataRowView to be changed.

Applies to