DataRowView.ICustomTypeDescriptor.GetConverter Method

Definition

Vrátí konvertor typu pro tuto instanci komponenty.Returns a type converter for this instance of a component.

 virtual System::ComponentModel::TypeConverter ^ System.ComponentModel.ICustomTypeDescriptor.GetConverter() = System::ComponentModel::ICustomTypeDescriptor::GetConverter;
System.ComponentModel.TypeConverter ICustomTypeDescriptor.GetConverter ();
abstract member System.ComponentModel.ICustomTypeDescriptor.GetConverter : unit -> System.ComponentModel.TypeConverter
override this.System.ComponentModel.ICustomTypeDescriptor.GetConverter : unit -> System.ComponentModel.TypeConverter
Function GetConverter () As TypeConverter Implements ICustomTypeDescriptor.GetConverter

Returns

TypeConverter

Konvertor typu pro tuto instanci komponenty.The type converter for this instance of a component.

Implements

Remarks

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance DataRowView přetypována na rozhraní ICustomTypeDescriptor.It can be used only when the DataRowView instance is cast to an ICustomTypeDescriptor interface.

Applies to