DataView.IBindingListView.ApplySort(ListSortDescriptionCollection) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ApplySort(ListSortDescriptionCollection).For a description of this member, see ApplySort(ListSortDescriptionCollection).

 virtual void System.ComponentModel.IBindingListView.ApplySort(System::ComponentModel::ListSortDescriptionCollection ^ sorts) = System::ComponentModel::IBindingListView::ApplySort;
void IBindingListView.ApplySort (System.ComponentModel.ListSortDescriptionCollection sorts);
abstract member System.ComponentModel.IBindingListView.ApplySort : System.ComponentModel.ListSortDescriptionCollection -> unit
override this.System.ComponentModel.IBindingListView.ApplySort : System.ComponentModel.ListSortDescriptionCollection -> unit
Sub ApplySort (sorts As ListSortDescriptionCollection) Implements IBindingListView.ApplySort

Parametry

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance DataView přetypována na rozhraní IBindingListView.It can be used only when the DataView instance is cast to an IBindingListView interface.

Platí pro