DataViewManager.DataSet Property

Definition

Získá nebo nastaví DataSet pro použití s DataViewManager.Gets or sets the DataSet to use with the DataViewManager.

public:
 property System::Data::DataSet ^ DataSet { System::Data::DataSet ^ get(); void set(System::Data::DataSet ^ value); };
public System.Data.DataSet DataSet { get; set; }
[System.Data.DataSysDescription("DataViewManagerDataSetDescr")]
public System.Data.DataSet DataSet { get; set; }
member this.DataSet : System.Data.DataSet with get, set
Public Property DataSet As DataSet

Property Value

DataSet

Modul DataSet, která má být použit.The DataSet to use.

Attributes

Applies to

See also