DataServiceResponse.GetEnumerator Metoda

Definice

Získá enumerátor, který umožňuje načtení odpovědí na operace sledované OperationResponse objekty v DataServiceResponse .Gets an enumerator that enables retrieval of responses to operations being tracked by OperationResponse objects within the DataServiceResponse.

public:
 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Data::Services::Client::OperationResponse ^> ^ GetEnumerator();
public System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Data.Services.Client.OperationResponse> GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Data.Services.Client.OperationResponse>
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Data.Services.Client.OperationResponse>
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of OperationResponse)

Návraty

IEnumerator<OperationResponse>

Enumerátor přes odpověď přijatou od služby.An enumerator over the response received from the service.

Implementuje

Platí pro