DataServiceResponse.IsBatchResponse Vlastnost

Definice

Získá logickou hodnotu, která označuje, zda odpověď obsahuje více výsledků.Gets a Boolean value that indicates whether the response contains multiple results.

public:
 property bool IsBatchResponse { bool get(); };
public bool IsBatchResponse { get; }
member this.IsBatchResponse : bool
Public ReadOnly Property IsBatchResponse As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Logická hodnota, která označuje, zda odpověď obsahuje více výsledků.A Boolean value that indicates whether the response contains multiple results.

Platí pro