ExpandedWrapper<TExpandedElement,TProperty0,TProperty1,TProperty2,TProperty3,TProperty4,TProperty5,TProperty6,TProperty7,TProperty8,TProperty9,TProperty10,TProperty11>.ProjectedProperty8 Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví vlastnost, která má být rozbalena.Gets or sets the property to expand.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property TProperty8 ProjectedProperty8 { TProperty8 get(); void set(TProperty8 value); };
public TProperty8 ProjectedProperty8 { get; set; }
member this.ProjectedProperty8 : 'TProperty8 with get, set
Public Property ProjectedProperty8 As TProperty8

Hodnota vlastnosti

TProperty8

Vlastnost, která má být rozbalena.The property to expand.

Platí pro