Activity.SpanId Vlastnost

Definice

Načte část rozsahu Id .Gets the SPAN part of the Id.

public:
 property System::Diagnostics::ActivitySpanId SpanId { System::Diagnostics::ActivitySpanId get(); };
public System.Diagnostics.ActivitySpanId SpanId { get; }
member this.SpanId : System.Diagnostics.ActivitySpanId
Public ReadOnly Property SpanId As ActivitySpanId

Hodnota vlastnosti

ActivitySpanId

ID pro rozsah součásti Id , pokud Activity má formát W3C. v opačném případě je nula SpanId .The ID for the SPAN part of Id, if the Activity has the W3C format; otherwise, a zero SpanId.

Platí pro