PerformanceCounterPermissionAccess Výčet

Definice

Definuje úrovně přístupu používané PerformanceCounter třídami oprávnění.Defines access levels used by PerformanceCounter permission classes.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class PerformanceCounterPermissionAccess
[System.Flags]
public enum PerformanceCounterPermissionAccess
[<System.Flags>]
type PerformanceCounterPermissionAccess = 
Public Enum PerformanceCounterPermissionAccess
Dědičnost
PerformanceCounterPermissionAccess
Atributy

Pole

Administer 7

PerformanceCounterKategorie může číst, zapisovat a vytvářet.The PerformanceCounter can read, write, and create categories.

Browse 1

PerformanceCounterKategorie může číst.The PerformanceCounter can read categories.

Instrument 3

PerformanceCounterKategorie může číst a zapisovat.The PerformanceCounter can read and write categories.

None 0

PerformanceCounterNemá žádná oprávnění.The PerformanceCounter has no permissions.

Read 1

PerformanceCounterKategorie může číst.The PerformanceCounter can read categories.

Write 2

PerformanceCounterKategorie může zapisovat.The PerformanceCounter can write categories.

Platí pro

Viz také