Brushes.Sienna Vlastnost

Definice

Získá objekt definovaný systémem Brush .Gets a system-defined Brush object.

public:
 static property System::Drawing::Brush ^ Sienna { System::Drawing::Brush ^ get(); };
public static System.Drawing.Brush Sienna { get; }
member this.Sienna : System.Drawing.Brush
Public Shared ReadOnly Property Sienna As Brush

Hodnota vlastnosti

Brush

BrushObjekt nastavený na barevně definovanou systémem.A Brush object set to a system-defined color.

Poznámky

Chcete-li zobrazit barvy reprezentované tímto štětcem a dalšími štětci v této třídě, přečtěte si téma barvy podle názvu.To see the color represented by this brush and other brushes in this class, see Colors by Name.

Platí pro