IConvertible.ToDouble(IFormatProvider) Method

Definition

Převede hodnotu této instance na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností s použitím zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the value of this instance to an equivalent double-precision floating-point number using the specified culture-specific formatting information.

public:
 double ToDouble(IFormatProvider ^ provider);
public double ToDouble (IFormatProvider provider);
abstract member ToDouble : IFormatProvider -> double
Public Function ToDouble (provider As IFormatProvider) As Double

Parameters

provider
IFormatProvider

Implementace rozhraní IFormatProvider, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Returns

Double

Číslo s plovoucí desetinnou čárkou a dvojitou přesností, které odpovídá hodnotě této instance.A double-precision floating-point number equivalent to the value of this instance.

Applies to