IConvertible.ToSByte(IFormatProvider) Metoda

Definice

Převede hodnotu této instance na ekvivalentní 8bitové celé číslo se znaménkem, které používá zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the value of this instance to an equivalent 8-bit signed integer using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::SByte ToSByte(IFormatProvider ^ provider);
public sbyte ToSByte (IFormatProvider provider);
public sbyte ToSByte (IFormatProvider? provider);
abstract member ToSByte : IFormatProvider -> sbyte
Public Function ToSByte (provider As IFormatProvider) As SByte

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementace rozhraní, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

SByte

8bitové celé číslo se znaménkem, které odpovídá hodnotě této instance.An 8-bit signed integer equivalent to the value of this instance.

Platí pro