Int16.IComparable.CompareTo(Object) Metoda

Definice

Porovná tuto instanci se zadaným objektem a vrátí celé číslo, které označuje, zda je hodnota této instance menší, rovna nebo větší než hodnota objektu.

 virtual int System.IComparable.CompareTo(System::Object ^ value) = IComparable::CompareTo;
int IComparable.CompareTo (object value);
abstract member System.IComparable.CompareTo : obj -> int
override this.System.IComparable.CompareTo : obj -> int
Function CompareTo (value As Object) As Integer Implements IComparable.CompareTo

Parametry

value
Object

Objekt, který se má porovnat, nebo null.

Návraty

Int32

Číslo se znaménkou označující relativní hodnoty této instance a value.

Návratová hodnotaPopis
Menší než nulaTato instance je menší než value.
ŽádnouTato instance je rovna value.
Větší než nulaTato instance je větší než valuenebo value je null.

Implementuje

Výjimky

valuenení .Int16

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze ho použít pouze v Int16 případě, že je instance přetypována do IConvertible rozhraní.

Hodnota Int16, bez ohledu na její hodnotu, je považována za větší než nulový odkaz.

Platí pro