PipeScheduler.Inline Vlastnost

Definice

PipeSchedulerImplementace, která spouští zpětná volání.The PipeScheduler implementation that runs callbacks inline.

public:
 static property System::IO::Pipelines::PipeScheduler ^ Inline { System::IO::Pipelines::PipeScheduler ^ get(); };
public static System.IO.Pipelines.PipeScheduler Inline { get; }
member this.Inline : System.IO.Pipelines.PipeScheduler
Public Shared ReadOnly Property Inline As PipeScheduler

Hodnota vlastnosti

PipeScheduler

PipeSchedulerInstance, která spouští zpětná volání.A PipeScheduler instance that runs callbacks inline.

Platí pro