PipeWriter.CanGetUnflushedBytes Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda aktuální PipeWriter podporuje hlášení počtu nezachycených bajtů.

public:
 virtual property bool CanGetUnflushedBytes { bool get(); };
public virtual bool CanGetUnflushedBytes { get; }
member this.CanGetUnflushedBytes : bool
Public Overridable ReadOnly Property CanGetUnflushedBytes As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

truePokud třída odvozená z PipeWriter nepodporuje získání nechytěných bajtů, volání vyvolat UnflushedBytes NotImplementedException.

Platí pro