StreamPipeExtensions Třída

Definice

Poskytuje metody rozšíření pro Stream , které podporují operace čtení a zápisu přímo do kanálů.Provides extension methods for Stream that support read and write operations directly into pipes.

public ref class StreamPipeExtensions abstract sealed
public static class StreamPipeExtensions
type StreamPipeExtensions = class
Public Module StreamPipeExtensions
Dědičnost
StreamPipeExtensions

Metody

CopyToAsync(Stream, PipeWriter, CancellationToken)

Asynchronně načte bajty z rozhraní Stream a zapisuje je do určeného PipeWriter pomocí tokenu zrušení.Asynchronously reads the bytes from the Stream and writes them to the specified PipeWriter, using a cancellation token.

Platí pro