PipeStreamImpersonationWorker Delegát

Definice

Představuje metodu, která má být volána jako klient.Represents the method to call as the client.

public delegate void PipeStreamImpersonationWorker();
public delegate void PipeStreamImpersonationWorker();
type PipeStreamImpersonationWorker = delegate of unit -> unit
Public Delegate Sub PipeStreamImpersonationWorker()

Poznámky

Pomocí tohoto delegáta můžete zadat metodu, která se má volat při zosobnění klienta.Use this delegate to specify a method to call when impersonating the client. K vzdálenému serveru se aplikují oprávnění připojujícího se klienta.The connecting client's permissions are applied to the remote server. Pokud se například připojující klient pokusí o vyžádat obsah souboru na serveru, může požadovat, aby si klient vyžádal jenom soubory, které mají dostatečná oprávnění k otevření.For example, if the connecting client tries to request the contents of a file on the server, the client can request only files that it has sufficient permissions to open.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro