HttpListener.TimeoutManager Vlastnost

Definice

Správce časových limitů pro tuto HttpListener instanci.The timeout manager for this HttpListener instance.

public:
 property System::Net::HttpListenerTimeoutManager ^ TimeoutManager { System::Net::HttpListenerTimeoutManager ^ get(); };
public System.Net.HttpListenerTimeoutManager TimeoutManager { get; }
member this.TimeoutManager : System.Net.HttpListenerTimeoutManager
Public ReadOnly Property TimeoutManager As HttpListenerTimeoutManager

Hodnota vlastnosti

HttpListenerTimeoutManager

Správce časových limitů pro tuto HttpListener instanci.The timeout manager for this HttpListener instance.

Poznámky

Správce časových limitů definuje limity časového limitu připojení pro tuto HttpListener instanci.The timeout manager defines the connection timeout limits for this HttpListener instance.

Platí pro