WebResponse.SupportsHeaders Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda jsou hlavičky podporovány.Gets a value that indicates if headers are supported.

public:
 virtual property bool SupportsHeaders { bool get(); };
public virtual bool SupportsHeaders { get; }
member this.SupportsHeaders : bool
Public Overridable ReadOnly Property SupportsHeaders As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Vrací objekt Boolean.Returns Boolean.

true Pokud jsou hlavičky podporovány; v opačném případě false .true if headers are supported; otherwise, false.

Poznámky

Tato vlastnost je vždy true pro .NET Framework 4.5.NET Framework 4.5 .This property is always true for .NET Framework 4.5.NET Framework 4.5.

Platí pro