WriteStreamClosedEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje WriteStreamClosed událost WebClient .Represents the method that will handle the WriteStreamClosed event of a WebClient.

public delegate void WriteStreamClosedEventHandler(System::Object ^ sender, WriteStreamClosedEventArgs ^ e);
public delegate void WriteStreamClosedEventHandler(object sender, WriteStreamClosedEventArgs e);
type WriteStreamClosedEventHandler = delegate of obj * WriteStreamClosedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub WriteStreamClosedEventHandler(sender As Object, e As WriteStreamClosedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
WriteStreamClosedEventArgs

Data událostiThe event data.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro