Matrix3x2.CreateSkew Matrix3x2.CreateSkew Matrix3x2.CreateSkew Matrix3x2.CreateSkew Method

Definice

Vytvoří zkosení matice.Creates a skew matrix.

Přetížení

CreateSkew(Single, Single) CreateSkew(Single, Single) CreateSkew(Single, Single) CreateSkew(Single, Single)

Vytvoří zkosení matice ze zadaného jedná o úhly v radiánech.Creates a skew matrix from the specified angles in radians.

CreateSkew(Single, Single, Vector2) CreateSkew(Single, Single, Vector2) CreateSkew(Single, Single, Vector2) CreateSkew(Single, Single, Vector2)

Vytvoří zkosení matice ze zadaného jedná o úhly v radiánech a středový bod.Creates a skew matrix from the specified angles in radians and a center point.

CreateSkew(Single, Single) CreateSkew(Single, Single) CreateSkew(Single, Single) CreateSkew(Single, Single)

Vytvoří zkosení matice ze zadaného jedná o úhly v radiánech.Creates a skew matrix from the specified angles in radians.

public:
 static System::Numerics::Matrix3x2 CreateSkew(float radiansX, float radiansY);
public static System.Numerics.Matrix3x2 CreateSkew (float radiansX, float radiansY);
static member CreateSkew : single * single -> System.Numerics.Matrix3x2
Public Shared Function CreateSkew (radiansX As Single, radiansY As Single) As Matrix3x2

Parametry

radiansX
Single Single Single Single

X úhel v radiánech.The X angle, in radians.

radiansY
Single Single Single Single

Y úhel v radiánech.The Y angle, in radians.

Návraty

Zkosení matice.The skew matrix.

CreateSkew(Single, Single, Vector2) CreateSkew(Single, Single, Vector2) CreateSkew(Single, Single, Vector2) CreateSkew(Single, Single, Vector2)

Vytvoří zkosení matice ze zadaného jedná o úhly v radiánech a středový bod.Creates a skew matrix from the specified angles in radians and a center point.

public:
 static System::Numerics::Matrix3x2 CreateSkew(float radiansX, float radiansY, System::Numerics::Vector2 centerPoint);
public static System.Numerics.Matrix3x2 CreateSkew (float radiansX, float radiansY, System.Numerics.Vector2 centerPoint);
static member CreateSkew : single * single * System.Numerics.Vector2 -> System.Numerics.Matrix3x2
Public Shared Function CreateSkew (radiansX As Single, radiansY As Single, centerPoint As Vector2) As Matrix3x2

Parametry

radiansX
Single Single Single Single

X úhel v radiánech.The X angle, in radians.

radiansY
Single Single Single Single

Y úhel v radiánech.The Y angle, in radians.

centerPoint
Vector2 Vector2 Vector2 Vector2

Středový bod.The center point.

Návraty

Zkosení matice.The skew matrix.

Platí pro