Matrix4x4.Equality(Matrix4x4, Matrix4x4) Matrix4x4.Equality(Matrix4x4, Matrix4x4) Matrix4x4.Equality(Matrix4x4, Matrix4x4) Matrix4x4.Equality(Matrix4x4, Matrix4x4) Operator

Definice

Vrátí hodnotu určující, zda zadaný matice jsou stejné. Returns a value that indicates whether the specified matrices are equal.

public:
 static bool operator ==(System::Numerics::Matrix4x4 value1, System::Numerics::Matrix4x4 value2);
public static bool operator == (System.Numerics.Matrix4x4 value1, System.Numerics.Matrix4x4 value2);
static member ( = ) : System.Numerics.Matrix4x4 * System.Numerics.Matrix4x4 -> bool
Public Shared Operator == (value1 As Matrix4x4, value2 As Matrix4x4) As Boolean

Parametry

value1
Matrix4x4 Matrix4x4 Matrix4x4 Matrix4x4

První matice pro porovnání. The first matrix to compare.

value2
Matrix4x4 Matrix4x4 Matrix4x4 Matrix4x4

V druhé matici, aby pro vás The second matrix to care

Návraty

true Pokud value1 a value2 jsou stejné, jinak false. true if value1 and value2 are equal; otherwise, false.

Poznámky

Jsou si rovny, pokud jsou si rovny jejich odpovídající elementy dvou matice.Two matrices are equal if all their corresponding elements are equal.

Applies to: