Matrix4x4.Transform(Matrix4x4, Quaternion) Matrix4x4.Transform(Matrix4x4, Quaternion) Matrix4x4.Transform(Matrix4x4, Quaternion) Matrix4x4.Transform(Matrix4x4, Quaternion) Method

Definice

Transformuje zadaný matice s použitím zadaného Quaternion otočení.Transforms the specified matrix by applying the specified Quaternion rotation.

public:
 static System::Numerics::Matrix4x4 Transform(System::Numerics::Matrix4x4 value, System::Numerics::Quaternion rotation);
public static System.Numerics.Matrix4x4 Transform (System.Numerics.Matrix4x4 value, System.Numerics.Quaternion rotation);
static member Transform : System.Numerics.Matrix4x4 * System.Numerics.Quaternion -> System.Numerics.Matrix4x4
Public Shared Function Transform (value As Matrix4x4, rotation As Quaternion) As Matrix4x4

Parametry

value
Matrix4x4 Matrix4x4 Matrix4x4 Matrix4x4

Maticové transformace.The matrix to transform.

rotation
Quaternion Quaternion Quaternion Quaternion

Otočení t použít.The rotation t apply.

Návraty

Transformovaný matice.The transformed matrix.

Platí pro