Plane.CreateFromVertices(Vector3, Vector3, Vector3) Plane.CreateFromVertices(Vector3, Vector3, Vector3) Plane.CreateFromVertices(Vector3, Vector3, Vector3) Plane.CreateFromVertices(Vector3, Vector3, Vector3) Method

Definice

Vytvoří Plane objekt, který obsahuje tři zadané body. Creates a Plane object that contains three specified points.

public:
 static System::Numerics::Plane CreateFromVertices(System::Numerics::Vector3 point1, System::Numerics::Vector3 point2, System::Numerics::Vector3 point3);
public static System.Numerics.Plane CreateFromVertices (System.Numerics.Vector3 point1, System.Numerics.Vector3 point2, System.Numerics.Vector3 point3);
static member CreateFromVertices : System.Numerics.Vector3 * System.Numerics.Vector3 * System.Numerics.Vector3 -> System.Numerics.Plane
Public Shared Function CreateFromVertices (point1 As Vector3, point2 As Vector3, point3 As Vector3) As Plane

Parametry

point1
Vector3 Vector3 Vector3 Vector3

První bod definování plochy. The first point defining the plane.

point2
Vector3 Vector3 Vector3 Vector3

Druhý bod definování plochy. The second point defining the plane.

point3
Vector3 Vector3 Vector3 Vector3

Třetí bod definování plochy. The third point defining the plane.

Návraty

Rovina obsahující tři body. The plane containing the three points.

Applies to: