Quaternion.Identity Quaternion.Identity Quaternion.Identity Quaternion.Identity Property

Definice

Získá quaternion, představující bez otočení. Gets a quaternion that represents no rotation.

public:
 static property System::Numerics::Quaternion Identity { System::Numerics::Quaternion get(); };
public static System.Numerics.Quaternion Identity { get; }
member this.Identity : System.Numerics.Quaternion
Public Shared ReadOnly Property Identity As Quaternion

Hodnota vlastnosti

Quaternion, jejichž hodnoty jsou (0, 0, 0, 1). A quaternion whose values are (0, 0, 0, 1).

Applies to: