Quaternion.Subtract(Quaternion, Quaternion) Quaternion.Subtract(Quaternion, Quaternion) Quaternion.Subtract(Quaternion, Quaternion) Quaternion.Subtract(Quaternion, Quaternion) Method

Definice

Každý prvek v druhé quaternion ze svého odpovídajícího prvku v první quaternion odečte. Subtracts each element in a second quaternion from its corresponding element in a first quaternion.

public:
 static System::Numerics::Quaternion Subtract(System::Numerics::Quaternion value1, System::Numerics::Quaternion value2);
public static System.Numerics.Quaternion Subtract (System.Numerics.Quaternion value1, System.Numerics.Quaternion value2);
static member Subtract : System.Numerics.Quaternion * System.Numerics.Quaternion -> System.Numerics.Quaternion
Public Shared Function Subtract (value1 As Quaternion, value2 As Quaternion) As Quaternion

Parametry

value1
Quaternion Quaternion Quaternion Quaternion

První quaternion. The first quaternion.

value2
Quaternion Quaternion Quaternion Quaternion

Druhý quaternion. The second quaternion.

Návraty

Quaternion, který obsahuje hodnoty, které jsou výsledkem odečtením každého prvku v value2 ze svého odpovídajícího prvku v value1. The quaternion containing the values that result from subtracting each element in value2 from its corresponding element in value1.

Applies to: